Patin poisto

Lump/tumor removal

  • 1 tunti 30 minuuttia